Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dysertacje akademickie

 

Rozprawy habilitacyjne

KULAK, Ewa (2016). Kształtowanie się poczucia tożsamości Katalończyków na podstawie piśmiennictwa okresu odrodzenia kulturalnego i narodowego (XIX w.- początek XX w.). Kraków: Univeristas.

SAWICKA, Anna (2003). Paryż – Barcelona – Sitges. Modernistyczny «genius loci» w Katalonii z perspektywy Santiago Rusiñola. Kraków: Księgarnia Akademicka.

Rozprawy doktorskie

CALAFORRA, Guillem (2003). Discursos en conflicto. La identidad lingüística en Galicia y en el País Valenciano. Kraków, s. 306, promotor: Teresa Eminowicz-Jaśkowska.

JANCZEWSKI, Zenon (1968). Rajmunda Llull’a «Ars magnae generalis et ultimae» problemy kombinatoryki. Warszawa, s. 295, promotor: Jan Legowicz.

ŁUCZAK, Barbara (1998). Elementos fantásticos en obras escogidas de Mercè Rodoreda. Hacia lo «real mítico». Poznań, s. 255, promotor: M.-Pierrette Malcuzynski.

SASOR, Rozalia (2016). La imatge del cavaller en la novel·la Tirant lo Blanc de Joanot Martorell. Kraków, s. 230, promotor: Anna Sawicka.