Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

O nas

O nas

Pracownia Studiów Katalońskich działa przy Instytucie Filologii Romańskiej UJ na rzecz upowszechniania badań i wiedzy na temat Katalonii i krajów katalońskich.

Co robimy?

Naszym celem jest prowadzenie działalności naukowej oraz popularyzatorskiej w obszarze języka, literatury, historii i kultury Krajów Katalońskich, a także koordynacja współpracy Instytutu Filologii Romańskiej UJ z instytucjami naukowymi i kulturalnymi w Katalonii oraz w tzw. Krajach Katalońskich, tj. w Walencji, Andorze, Katalonii Północnej, Alguerze oraz na Balearach, a także z instytucjami rządowymi.

Jak to robimy?

Pracownia Studiów Katalońskich w Krakowie realizuje swoje zadania w szczególności poprzez:

  • prowadzenie prac badawczych w zakresie literatury, języka, kultury i historii Katalonii oraz krajów i regionów należących do Krajów Katalońskich;
  • nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów z instytucjami naukowymi i kulturalnymi w Katalonii oraz w Krajach Katalońskich, tj. w Walencji, Andorze, Katalonii Północnej, Alguerze oraz na Balearach, a także z instytucjami rządowymi;
  • organizowanie zajęć pozaprogramowych, w szczególności warsztatów, kursów itp., oferowanych wszystkim studentom Uniwersytetu, absolwentom szkół wyższych a także otwartych na szerszą publiczność;
  • organizowanie seminariów, konferencji naukowych, szkół letnich i warsztatów, pracę merytoryczną przy organizacji wydarzeń kulturalnych i innych inicjatyw;
  • rozpowszechnianie i popularyzacja wiedzy na temat Katalonii i Krajów Katalońskich m.in. poprzez budowanie aktywnego naukowo i społecznie środowiska skupionego wokół tej problematyki;
  • przygotowywanie i wydawanie lub współudział w wydawaniu różnorodnych publikacji naukowych i popularyzatorskich na temat Katalonii i Krajów Katalońskich.