Przejdź do głównej treści

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Publikacje Pracowni Studiów Katalońskich

Publikacje Pracowni Studiów Katalońskich

Publikacje Pracowni Studiów Katalońskich to nie tylko teksty wydawane przez jej członków, ale przede wszystkim projekt Biblioteki Katalońskiej, na który składają się dwie części: bibliografia polsko-katalońskiej oraz biblioteka, czyli zasób złożony z publikacji w otwartym dostępie, książek i artykułów, nagrań audio i video oraz recenzji prac związanych tematycznie z Katalonią i krajami katalońskimi.

Bibliografia polsko-katalońska

Prace nad kompletowaniem bibliografii polsko-katalońskiej rozpoczęła dr hab. Anna Sawicka, doprowadzając opis do 2004 roku. Obecnie nad bibliografią pracują, prócz Anny Sawickiej, mgr Magdalena Kasper oraz dr Rozalia Sasor.

Bibliografia polsko-katalońska jest zbiorem gromadzącym informacje o wydawanych w Polsce publikacjach związanych tematycznie z Katalonią i krajami katalońskimi. Dzieli się na trzy podzespoły:

  1. Bibliografia przekładów na język polski dzieł należących do literatury katalońskiej w szerokim znaczeniu, to jest zarówno tekstów powstałych oryginalnie w języku katalońskim, jak i twórczości autorów uznawanych za katalońskich lub za należących do dziedzictwa kulturowego krajów katalońskich, ale powstałych w języku innym niż kataloński. Przekłady ujęte w tej części bibliografii obejmują zarówno tłumaczenia z języka oryginalnego (katalońskiego, kastylijskiego lub łaciny), jak również tłumaczenia z języków pośrednich (np. kastylijskiego, francuskiego czy niemieckiego).
  2. Bibliografia opracowań naukowych i popularnonaukowych na temat Katalonii i krajów katalońskich. Ten podzespół został przedstawiony w dwóch odrębnych częściach, z których jedna zawiera opracowania na temat literatury, języka i kultury katalońskiej, zaś druga dotyczy historii, nauk społecznych, politycznych i prawnych. Bibliografia zawiera wyłącznie prace opublikowane w Polsce (niezależnie od języka tekstu), zarówno autorów krajowych, jak też zagranicznych.
  3. Dystertacje naukowe na temat Katalonii i krajów katalońskich przygotowane na polskich uniwersytetach, niezależnie od języka, w jakim zostały napisane. Podzespół dzieli się na cztery części: rozprawy habilitacyjne, rozprawy doktorskie, prace magisterskie i prace licencjackie.

Biblioteka Katalońska

Biblioteka Katalońska to projekt, które celem jest zebranie i udostępnienie publikacji oraz materiałów audio i video dotyczących Katalonii oraz krajów katalońskich. Na zasoby Biblioteki składają się publikacje w otwartym dostępie takie jak książki i artykuły, a także audycje, wywiady, podcasty oraz filmy.

Projekt jest jeszcze w fazie budowy.