Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Interdyscyplinarne Sympozjum Katalonistyczne

Interdyscyplinarne Sympozjum Katalonistyczne

Pracownia Studiów Katalońskich działająca przy Instytucie Filologii Romańskiej UJ zaprasza do udziału w Interdyscyplinarnym Sympozjum Katalonistycznym, którego celem jest integracja polskiego środowiska katalonistów, wymiana wiedzy i doświadczeń oraz współpraca międzyuczelniana. Sympozjum jest organizowane raz do roku, w Krakowie.

Założenia

Katalonia, region o bogatej kulturze, tradycji politycznej i prężnie rozwijającej się ekonomii, coraz częściej staje się tematem badań naukowych podejmowanych z punktu widzenia różnych dyscyplin. Tym niemniej środowisko polskich katalonistów pozostaje wciąż rozproszone, a wyniki prowadzonych pracy badawczych nie zawsze docierają do szerokiego kręgu zainteresowanych. Brak również forum, które pozwoliłoby na wymianę doświadczeń, dyskusje i budowanie nowych, międzyuczelnianych partnerstw.

Cele

Interdyscyplinarne Sympozjum Katalonistyczne ma na celu tę lukę zapełnić, tworząc przestrzeń dla dialogu, integracji środowiska oraz swobodnej wymiany naukowej, które, jak mamy nadzieję, zaowocują w przyszłości wspólnymi projektami i wzmocnieniem polskiej katalonistyki.

Z tej przyczyny Sympozjum planowane jest jako wydarzenie o charakterze interdyscyplinarnym, skierowane do wszystkich badaczy, zarówno doświadczonych, jak i młodych, reprezentujących dziedziny nauk humanistycznych, technicznych, społecznych i sztukę, a w szczególności takie dziedziny jak:

  • architektura, filmoznawstwo, historia sztuki, historia, literaturoznawstwo, językoznawstwo, medioznawstwo, politologia, prawo, przekładoznawstwo, socjologia, stosunki międzynarodowe, zarządzanie i marketing.

Sympozjum odbywa się raz do roku, w Krakowie. Zapraszamy do zgłaszania propozycji referatów dotyczących różnych aspektów badań, których wiodącym tematem jest Katalonia.